Miriam Leemreijze

Visitatie

Visitatie

In 2010, 2015 en 2020 ben ik, is mijn praktijk door de LVVP gevisiteerd.
Voor LVVP leden is de 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. De vereniging toets of de praktijk voldoet aan kwaliteitseisen verwoord in de LVVP brochure “kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk”, die een weerspiegeling zijn van de wettelijke eisen.
Collega’s en verwijzers worden in deze toetsing betrokken. Alleen leden die met goed gevolg de toetsing doorstaan mogen het logo gebruiken dat u aantreft op de homepage.  
Visitatiecertificaat

 

Praktijk voor Psychotherapie

Drs. Miriam Leemreijze
Diepenbrocklaan 28
4614 BM Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 231 777