Miriam Leemreijze

Actueel

 

Wachttijd

U kunt voor de meest actuele informatie het beste even op het praktijknummer 0164 231777 bellen, omdat er soms een plaats vrijkomt.

Op dit moment is er een lange wachttijd/patiëntenstop. De actuele wachttijd bedraagt voor iedereen (ongeacht verzekering of soort klacht) meer dan 8 weken.

Indien u zich wilt aanmelden voor behandeling is het raadzaam om telefonisch contact op te nemen met de praktijk zodat ik met u een inschatting kan maken of behandeling binnen deze praktijk aangewezen is. U kunt op de wachtlijst geplaatst worden of we kunnen mogelijke alternatieven voor behandeling bespreken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de verwijzer (bijvoorbeeld uw huisarts), of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Dus u kunt even contact opnemen met uw huisarts, deze heeft veel meer verwijs- mogelijkheden/kanalen/voorkeuren.

Op de website van de LVVP vindt u een zoekfunctie naar gevisiteerde en dus erkende psychotherapeuten, klinisch psychologen en GZ-psychologen. U kunt hier uw postcode invullen en de zoekmachine vindt dan de geregistreerde (BIG)therapeuten bij u in de buurt.

 

 

   

 

Praktijk voor Psychotherapie

Drs. Miriam Leemreijze
Diepenbrocklaan 28
4614 BM Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 231 777