Miriam Leemreijze

Werkwijze

Na de aanmelding – telefonisch of via e-mail – wordt in het telefonische contact al getracht om duidelijk te krijgen of het gaat om een traject binnen de BGGZ of SGGZ en of behandeling binnen mijn praktijk het meest aangewezen is, het beste aansluit bij uw hulpvraag. Tijdens het eerste gesprek – kennismakingsgesprek / intakegesprek – wordt dit nogmaals getoetst.

Tussen de intake en de behandeling zit geen wachttijd. De behandeling kan gericht zijn op verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, vermindering van klachten op de korte termijn, maar vaak ook – met name in de psychotherapie – op de factoren die het probleem veroorzaken en de klacht in stand houden, op het doorbreken van de ontstane, inadequate patronen. Het doel is het niveau van functioneren en welbevinden te verbeteren.


Methodieken waarin ik ben opgeleid en waarmee ik werk zijn:

Hierover kunt u meer lezen onder het kopje therapieën.

EHealth: Indien u en uw behandelaar overeengekomen zijn dat eHealth wenselijk is en aanvullend op de behandeling, dan kunt u een account krijgen van Therapieland. Uw behandelaar zal u dan uitnodigen via email waarna u binnen een beveiligd portaal berichten kunt uitwisselen en/of een behandelmodule kunt volgen.

Videobellen: De behandelgesprekken vinden bij voorkeur face to face plaats, maar soms komt het beter uit om gebruik te maken van videobellen. Vraag uw behandelaar naar de mogelijkheden hiervoor.

Naast de deskundigheid en inzet van de therapeut, is ook de inzet van de patiënt van groot belang. Therapie is vaak hard werken en een proces met ups en downs, maar uit onderzoek blijkt wel dat psychotherapie vaak effectief is en  bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever dan medicatie.

Sinds enkele jaren maakt het afnemen van vragenlijsten deel uit van het traject. Standaard wordt een vragenlijst afgenomen aan het begin en het einde, vaak ook tussendoor. Dit betreft een effectmeting. U kunt hier klikken als u meer wilt weten over ROM (ROM is de afkorting van routine outcome monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten). Aan het einde wordt ook nog een tevredenheidvragenlijst afgenomen.

Praktijk voor Psychotherapie

Drs. Miriam Leemreijze
Diepenbrocklaan 28
4614 BM Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 231 777