Miriam Leemreijze

Psychotherapie

Psychotherapie, uitgevoerd door een BIG-geregistreerde psychotherapeut, is een door de overheid goedgekeurde, gespecialiseerde vorm van psychologische hulpverlening.

Psychotherapie is een effectieve behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. De aangeboden behandelingen in mijn praktijk zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. Kortdurende behandelingen worden over het algemeen verzorgd vanuit de basisggz, meer informatie hierover vindt u onder het betreffende kopje. In het geval van psychotherapie – een gespecialiseerde vorm van psychologische zorg – is er vaak sprake van reeds lang bestaande en complexe problemen, waarbij een langdurig traject meestal aangewezen is.

Praktijk voor Psychotherapie

Drs. Miriam Leemreijze
Diepenbrocklaan 28
4614 BM Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 231 777